Plaça de la Creu

“En Pavana d’Ariany l’han mort dins un carretó. Quina desgràcia, Senyor, que hi hagué dins Sant Joan!”

Informació de l'indret

Autor Rafel Ginard
Obra Gloses populars “Glosada den Pavana” Cançoner popular de Mallorca, IV, P.

Cita Literària

“En Pavana d’Ariany

l’han mort dins un carretó.

Quina desgràcia, Senyor,

que hi hagué dins Sant Joan!

Es jutge, forçat volia

que fos un de Sant Joan,

i ara, per temps diran

que és un de sa seva vila.

En Pavana d’Ariany

un cosí seu el matà,

i el tirà dins un favar

de Gossauba,

pensant que no el trobaran.

L’amo En Miquel consolava

en Miquel, que és fiol seu:

–Vaja, comanau-lo a Déu,

que ja està enterrat ton pare!–

–Damunt Consolació

està enterrat mon pare.

Quina pena tan sobrada

que tenguérem jo i mumare

i es meu germà major!

Damunt Consolació

mon pare està enterrat;

si ell vos ha agraviat,

per ell vos deman perdó!–

Es fii segon d’En Pavana

d’es carretó davallà

per sa sang anar a besar

que son pare derramava.”