Plaça del Centro

“Direu an es coremer que en el món va esser primer s’enteniment que sa lletra”

Informació de l'indret

Autor Rafel Ginard
Obra Glosa popular Cançoner popular de Mallorca, II, P.

Cita Literària

“–Ja direu an En Lleó
una paraula secreta:
que un homo que no sap lletra
no pot esser glosador.
–Si aquesta no la trec neta,
altra cançó no faré.
Direu an es coremer.
que en el món va esser primer
s’enteniment que sa lletra.”