Plaça Major

“Madona de Son Vaquer, ja poreu sortir aviada, que sa vostra fia té una dragona aferrada...”

Informació de l'indret

Autor Rafel Ginard
Obra Glosa popular “Es dragons de Son Vaquer” Cançoner popular de Mallorca, IV, P.

Cita Literària

“Madona de Son Vaquer,
ja poreu sortir aviada,
que sa vostra fia té
una dragona aferrada.
A sa Serra de Son Oms,
una farola han posada
per pegar qualque llumada
a s’enterro d’es dragons.
Un tal Miquel Garrover,
com de Son Vaquer venia,
deia an es qui coneixia
que En Francesc Pelut tenia
vint dragons dins un paper.
De Sant Juan eren molts,
i de Montuïri, trenta;
no pegaren cap sempenta,
però tiraren dragons.
–Madona de son Vaquer,
¿què vàreu fer d’es dragons?
–En férem botifarrons
per com es gendre vengué. […]”