Claustre de Sant Vicenç Ferrer

“Sí, som amadors de la llengua catalana; l’amor a aqueixa llengua ens ablama el cor, i ens fa fer tot el que feim...”

Informació de l'indret

Autor Antoni Maria Alcover
Obra I Congrés de la Llengua Catalana, 1906

Cita Literària

“Sí, som amadors de la llengua catalana; l’amor a aqueixa llengua ens ablama el cor, i ens fa fer tot el que feim. No, no és odi a res ni a negú el que ens mou, no som una negació. És amor el nostre mòbil, som una afirmació, no una afirmació irreflexiva, a l’aire, balbejant, sinó una afirmació amb tota consciència, madura, categòrica, radical, incontrastable; una afirmació d’aquelles que no afluixen ni cedeixen mai ni reculen un pèl en res ni per res, en què el món se giri damunt davall. Som l’afirmació de l’existència de la nostra llengua i del seu dret inviolable, ilegislable, imprescriptible a viure com qualsevol de les grans llengües neollatines, ses germanes, el dret de viure com cal a les persones lliures i a les reines, el dret de regnar pacíficament, sense destorb, trava ni contrast de cap classe,dins tot el seu territori, amb tots els honors i prerrogatives i preeminències que li pertanyen. Sí, l’estimam la nostra llengua ab tota la nostra ànima”