Son Marroig

“C’est, en effet, un travail incomparable pour la beauté de l’exécution, pour sa valeur géographique, ethnique, statistique, artistique...”

Informació de l'indret

Autor Jules Verne
Obra Clovis Dardentor, 1896

Cita Literària

“Si hi ha un indret que hom pugui conèixer a fons sense haver-hi posat un peu, és el magnífic arxipèlag de les Balears. […] ¡Sí! Si el que ha fet per a aquest oasi de la Mediterrània s’hagués fet amb qualsevol altre país dels dos continents, no caldria que ningú sortís de ca seva i emprengués viatge per anar a admirar amb els seus propis ulls les meravelles recomanades als viatgers. N’hi hauria prou de tancar-se en una biblioteca, amb la condició que aquesta biblioteca tingués l’obra de Sa Altesa l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria sobre les Balears, i llegir un text tan complet i tan precís, mirant els gravats en colors, les vistes, els dibuixos, els croquis, els plànols, els mapes, que fan d’aquesta una publicació sense parió.
És, en efecte, un treball incomparable per la bellesa de la seva execució, pel seu gran valor geogràfic, ètnic, estadístic, artístic…”