Plaça de la Vila

“¿Qui gosa amb aitals paraules insultar el rei d’Aragó? –crida Anfós als de la plaça. –Dos lleials: Cabrit i Bassa...”

Informació de l'indret

Autor Guillem Colom
Obra El Comte Mal, 1950

Cita Literària

“–I, ¿qui amb tal ordre us envia?
Cabrit irat responia–
–Anfós, d’Aragó i Mallorca jurar com a rei i hereu!.
–No coneixem al reialme
altre rei que el rei En Jaume!
A Mallorca, –i perdonau-me–
anfós és un peix que es menja amb alloli a tot arreu…

–Llamp del cel!, que és gran vilesa
sofrir més vostra escomesa!
¿Qui gosa amb aitals paraules insultar el rei d’Aragó?
–crida Anfós als de la plaça.–
–Dos lleials: Cabrit i Bassa.
–¿Cabrit, dieu? Bona caça!
Doncs, com cabrits jur rostir-vos per escarment del traïdor!–”