Plaça de la Cartoixa

“...donde se abre la granada y da su miel el sexual higo, y cuelgan de las viñas las uvas que recuerdan la siesta del fauno mallarmeano...”

Informació de l'indret

Autor Rubén Darío
Obra El oro de Mallorca, 1913

Cita Literària

“En els camps pedregosos, on s’alçaven caramulls de roques grises i blanquinoses, i entre les oliveres que feien recordar la pagana Grècia, en les valls on es bada la magrana i dóna mel la figa sexual, i pengen dels ceps els raïms que recorden la migdiada del faune de Mallarmé, i hi ha flors i espigues, i fulles verdes de blat de les índies, no sorprendria veure-hi aparèixer de sobte allà un Ègipan, aquí una nimfa o hamadríada, al so de la flauta dels canyissos com és consuetudinari en el món de les líriques i hel·lèniques ficcions. Els al·lots són forts i tenen ulls vitencs i cossos gallards, i les al·lotes adolescents són formades i arrodonides allà on convé per la mare natura, com la prodigalitat i bellesa que plauen als sàtirs saltironants i als dimoniets alegres.”