Cases de Galatzó

“Dessota els negres pollancres un fantasma em va aturar: el Comte Mal a la pica abeurava son cavall.”

Informació de l'indret

Autor Miquel Ferrà
Obra “La passejada” A mig camí, 1926

Cita Literària

“… Quan alcí el cap, quines pinyes

entre els pins escabellats!

contraclaror de la lluna,

cinc corbs damunt tres penjats.

De Galatzó arran del cingle,

no sé com, vaig arribar.

Tramuntava sa carena

dins la fosca d’un ruixat.

Mon front banyà la tempesta,

retronant pels espadats.

Vora la font volguí asseure’m

perduda en l’alt roquissar.

Dessota els negres pollancres

un fantasma em va aturar:

entre regalims de pluja

encenent-se a cada llamp,

el Comte Mal a la pica

abeurava son cavall.”