Plaça Ramon Llull

“Jo no som de Manacor, jo som d’es terme de Petra. Si el dimoni s’hi va retre, però no m’hi retré jo!”

Informació de l'indret

Autor Rafel Ginard
Obra Gloses populars Cançoner popular de Mallorca, I-IV, P.

Cita Literària

“Jo no som de Manacor,
jo som d’es terme de Petra.
Si el dimoni s’hi va retre,
però no m’hi retré jo!”
Recollida a Petra

“A Petra han posat fanals,
també un parei de serenos,
i tots es fadrins morenos
de negres tornaren blancs.”
Recollida a Manacor

“Voldria me dassen noves
a Petra què s’hi deu fer.
I jo, en aquest garrover,
me consol coint garroves.”
Recollida a Felanitx