Plaça Major

“Bona nit, Faldó garrida! Bona nit, Roegonet! Torna prest, que en no veure’t es meu cor queda sens vida!”

Informació de l'indret

Autor Rafel Ginard
Obra Glosa popular Cançoner popular de Mallorca, IV, P.

Cita Literària

“Bon vespre, Madò Pereta;
¿què feis de bo per aquí?
–Mos devertim a cosir
jo i aquesta al·loteta.
–¿An això deis al·loteta?
Fadrineta li dic jo.
No em faria gens de por
encontrar-la per sa pleta!
¿No tendríeu gens de foc
a sa cuina o en es braser?
–Aturè’t, ho miraré,
i si no n’hi ha, en faré,
soliment que fums un poc!
Vet aquí foc i fumè;
fé anar sa pipa calenta,
que mai estic més contenta
que com te veig passar pler.”