Plaça de la Llonja

„wie gut und glücklich sind doch diese Kinder der Sonne und der Flut!“

Informació de l'indret

Autor Lluís Salvador d’Habsburg-Lorena
Obra Die Balearen in Wort und Bild geschildert, 1869-91

Cita Literària

“El migdia s’anuncia mitjançant una campaneta, que està a una clavilla de fusta al costat de la capelleta de Santa Bàrbara, i el seu to argentí se sent acompanyat pel so esmorteït de la Seu. De sobte s’interromp tota l’activitat; els carregadors s’ajeuen per fer la migdiada fins que la campaneta els torna a cridar a la feina. Durant aquest temps de calma hom pot observar, en l’escampavies o en alguns llaüts, l’autèntica vida mallorquina dels mariners, com seuen tots en germanor sobre la coberta entorn d’una gran greixonera de sopes o d’arròs i en mengen directament; que ho són de bons i feliços aquests fills del sol i de les ones!”